Zdobądź z nami!

Zobacz

Annaw

Anna Warchoł

Projekty, pozwolenie na budowę

tel. 791 303 000

email: a.warchol@proadapt.pl

Joanna

Joanna Rudyk

Działki, fachowcy

tel. 791 303 000

email: j.rudyk@proadapt.pl

Anna

Anna Moczulska

Porady, reklama

tel. 791 303 000

email: a.moczulska@proadapt.pl

Prezes

Beata Kubacka

Współpraca

tel. 784 075 525

email: b.kubacka@proadapt.pl

Zasugeruj poradę

Nie znalazłeś interesującej Cię porady? Podpowiedz nam tematykę, uwzględnimy ją w pisaniu kolejnych.

Miejscowy Plan i Warunki Zabudowy

dodane przez: Synergia Projekt

Data dodania: 14.02.2014

Ocena:
DziałkiPozwolenie na budowę
Box_miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz Warunki Zabudowy (WZ) to dokumenty, które określają m.in. jaki budynek może powstać na danym terenie, a także, jakie może mieć parametry.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) to dokument, który określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu. Uchwalają go lokalne władze, zazwyczaj rada gminy. MPZP mówi zatem o tym, co można zbudować na danej działce. Znajdziemy w nim informacje o przeznaczeniu danego terenu, minimalnych wymiarach działki pod budowę domu, a także rozmiarze budynku, który może powstać na wybranym terenie. Łatwo sprawdzimy czy powstaną w okolicy budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe,  usługowe a może teren jest przeznaczony na inwestycje. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego podają także bardziej szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych działek, jak: maksymalną powierzchnię zabudowy, minimalną powierzchnię biologicznie czynną, kształt dachu oraz kąt nachylenia połaci dachowej, wysokość i szerokość budynku, usytuowanie budynku względem drogi dojazdowej, nieprzekraczalną lub obowiązującą linię zabudowy czy nawet kolor elewacji lub dachówki.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego sprawdzimy też przeznaczenie okolicznych gruntów, dzięki czemu dowiemy się, jakie inwestycje są planowane w pobliżu miejsca, gdzie mamy zamiar budować dom.

Zapisy, jakie znajdują się w MPZP warto sprawdzić jeszcze przed zakupem działki, będą one bowiem determinować rozmiar i kształt budynku, który chcemy wybudować na danym terenie. Wiele miejscowych planów zagospodarowania znajdziemy w Internecie – na stronach danej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. Możemy także wystąpić do urzędu gminy o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co wiązać się będzie z kosztami. Ponadto czeka nas opłata skarbowa za wydanie tego dokumentu.

Jeśli dla danej działki nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego będziemy musieli wystąpić o wydanie Warunków Zabudowy. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy/miasta. Z tego dokumentu dowiemy się o możliwej wysokości budynku, który chcemy wybudować na danej działce, maksymalnej powierzchni zabudowy, czy też kącie nachylenia dachu. WZ określają także, podobnie jak MPZP, w jaki sposób może być dostarczana do budynku woda czy energia elektryczna oraz w jaki sposób odprowadzane będą ścieki. Na wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy należy poczekać przynajmniej dwa miesiące.

Aby decyzja o Warunkach Zabudowy została wydana, działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej – albo bezpośrednio, albo poprzez drogę prywatną. Ponadto spełniony musi zostać wymóg dobrego sąsiedztwa polegający na tym, że co najmniej jedna działka sąsiednia, do której jest dostęp z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób, który umożliwia wyznaczenie parametrów nowej zabudowy. Teren musi być odpowiednio uzbrojony lub planowane jest jego uzbrojenie, a działka nie może wymagać uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych i rolnych. Ponadto decyzja o Warunkach Zabudowy musi być zgodna z innymi przepisami – dotyczącymi głównie ochrony środowiska czy zabytków.

Podczas wnioskowania o Warunki Zabudowy dowiemy się przede wszystkim, czy na wybranym przez nas terenie istnieje możliwość budowy. Jeżeli decyzja zostanie wydana, urząd wyznaczy dla naszej działki linię zabudowy, maksymalną powierzchnię zabudowy i szerokość elewacji frontowej, a także możliwą wysokość budynku i kształt dachu.

Warunki Zabudowy określą też, czy na działce można wybudować szambo, czy też należy czekać na podłączenie kanalizacji, gdyż może się okazać, że to jedyny założony przez gminę sposób odprowadzania ścieków.

Należy pamiętać, że projekt domu, który planujemy wybudować na danym terenie musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkami Zabudowy, w przeciwnym razie nie uzyskamy pozwolenia na budowę.

Twoja ocena:

Prace projektowe Projektowanie budynków

Drzewa na działce, Sypialnia z łazienką, Salon i kuchnia na piętrze

Inni fachowcy z tej branży

Synergia Projekt

Projektowanie budynków

2arch Wytwórnia Projektów

Projektowanie budynków

Biuro Architektoniczne AMS

Projektowanie budynków

Najnowsze porady:

Projekt domu typowego

Ilość projektów domów typowych na rynku jest obecnie niezliczona. Każdy z nich składa się z krótkiego opisu, rysunków...

 

10 wskazówek przy wyborze projektu domu

Wybór właściwego  projektu domu jest niezwykle istotny. Warto zastanowić się w jakim domu chcielibyśmy mieszkać, rozważyć wszystkie aspekty,...

Znajdziesz nas na:

Handicapped_icon
Serwis wspiera osoby niepełnosprawne
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki